Op dit moment lopen er gesprekken met Nexus om na de zomervakantie 2020 te starten met het bieden van naschoolse dagbesteding in school op maandag t/m donderdag. Het programma zal gelijk zijn aan het programma zoals wij ook op onze andere locaties aanbieden. Meer informatie over de start volgt spoedig.

Let op: op deze school nemen we voor de naschoolse dagbesteding alleen kinderen aan die ook op Nexus naar school gaan. Voor de vakantieopvang kunnen wel kinderen worden aangemeld van buiten school. 

Voor meer informatie over Happy2Move op Nexus kunt u mailen naar: nexus@happy2move.nl.

Voor meer informatie omtrent SBO Nexus / SO Antonius kunt u kijken op:https://www.nexus-onderwijs.nl/Home

 

 

Neem contact op