Op dit moment lopen er gesprekken met het Heliomare College Alkmaar (HCA) om na de zomervakantie 2020 te starten met het bieden van opvang in school. Aankomend jaar gaan er vanuit onze locaties in de Alk in Alkmaar en de Ruimte in Bergen kinderen doorstromen naar deze school. Onze ervaring is dat op het voorgezet onderwijs minder vraag is naar opvang, dus daarom zullen we waarschijnlijk open gaan op 2 dagen: dinsdag en donderdag. Als in de toekomst blijkt dat er meer vraag is. dan zullen we ons aanbod daarop proberen aan te passen. Meer informatie over de start volgt spoedig.

Let op: op deze school nemen we voor de naschoolse dagbesteding alleen kinderen aan die ook op het HCA naar school gaan. Voor de vakantieopvang kunnen wel kinderen worden aangemeld van buiten school. 

Voor meer informatie over Happy2Move op het HCA kunt u mailen naar: heliomarehca@happy2move.nl.

Voor meer informatie omtrent het HCA kunt u kijken op: https://www.heliomare.nl/locaties/heliomare-college-in-alkmaar/

 

Neem contact op