Privacyreglement over AVG

Happy2Move hanteert een privacyreglement. In dit reglement beschrijven we hoe we omgaan met uw persoonlijke gegevens. Om optimale zorg te leveren heeft Happy2Move informatie van u nodig. Deze informatie bevat onder andere de naam en leeftijd van uw kind, maar ook informatie over de gezondheid van uw kind. Deze informatie bewaren we in een beveiligde omgeving: elektronisch cliëntendossier Ons (Nedap).

In Ons bewaren we (gedurende 15 jaar) het volgende, totdat het recht op vergetelheid intreedt. Op dat moment vernietigen we de gegevens.

  • Persoonsgegevens zoals naam, adres, woonplaats;
  • Bijzondere persoonsgegevens zoals voorgeschiedenis omtrent de gezondheid van uw kind;
  • Zorgplannen die de persoonlijke ontwikkeling van uw kind monitoren;
  • Rapportages die inzicht geven in de gezondheid van uw kind en/of zorg die uw kind bij andere zorginstellingen heeft ontvangen;

Voor al het bovenstaande vragen we al bij het aanmeldingsproces toestemming. Door het invullen en ondertekenen van de intakeformulieren en bijbehorende toestemmingsformulieren ontstaat er geen miscommunicatie met betrekking tot activiteiten omtrent uw persoonsgegevens. Toestemming kan te allen tijde, in samenwerking met de locatieleider, worden ingetrokken.

Iemand die zorg ontvangt van Happy2Move heeft naast het recht van vergetelheid nog een aantal rechten. Zo heeft diegene onder andere het recht om in te zien en het recht om te wijzigen. Indien Happy2Move in het kader van de zorg het nodig acht dat gegevens aan derden worden verstrekt, dan informeren we u hierover.

De functionaris gegevensbescherming bewaakt de inhoud van de AVG. Heeft u een vraag en/of een klacht? Dan kunt u deze richten aan Connie van Laar en sturen naar fg@happy2move.nl. Bij de functionaris gegevensbescherming valt tevens het volledige privacy reglement van Happy2Move op te vragen.