Privacyreglement over AVG

Happy2Move hanteert een privacyreglement. In dit reglement beschrijven we hoe we omgaan met uw persoonlijke gegevens. Het volledige reglement is op te vragen bij de locatieleider van de locatie.

Om optimale zorg te leveren heeft Happy2Move informatie van u nodig. Deze informatie bevat onder andere de naam en leeftijd van uw kind. Maar ook informatie over de gezondheid van uw kind en informatie over u. Deze informatie bewaren we in een beveiligde omgeving: Ons (Nedap). Deze beveiligde omgeving voldoet aan de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Alhoewel de directie verwerkingsverantwoordelijke is, bewaakt de functionaris gegevensbescherming de inhoud van de AVG. Diegene kunt u bereiken via het e-mailadres fg@happy2move.nl. Heeft u een vraag en/of een klacht? Richt deze dan aan Connie van Laar.

In Ons bewaren we (gedurende 15 jaar) het volgende, totdat het recht op vergetelheid intreedt. Op dat moment vernietigen we de gegevens.

  • Persoonsgegevens zoals naam, adres, woonplaats;
  • Bijzondere persoonsgegevens zoals voorgeschiedenis omtrent de gezondheid van uw kind;
  • Zorgplannen die de persoonlijke ontwikkeling van uw kind monitoren;
  • Rapportages die inzicht geven in de gezondheid van uw kind en/of zorg die uw kind bij andere zorginstellingen heeft ontvangen;

Financiële gegevens slaan we op in andere bedrijfssoftware, namelijk: Exact Online.

Iemand die zorg ontvangt van Happy2Move heeft een aantal rechten. Zo heeft diegene onder andere het recht om in te zien en het recht om te wijzigen. Via een schriftelijk formulier kunt u de locatieleider vragen om het dossier in te zien. Binnen een maand moet dit plaats hebben gevonden. Er zijn een aantal uitzonderingen. Deze zijn op te vragen bij de functionaris gegevensbescherming.

Indien Happy2Move in het kader van de zorg het nodig acht dat gegevens aan derden worden verstrekt, dan informeren we u hierover.

Voor al het bovenstaande vragen we al bij het aanmeldingsproces toestemming. Door het invullen en ondertekenen van de intakeformulieren en bijbehorende toestemmingsformulieren ontstaat er geen miscommunicatie met betrekking tot activiteiten omtrent uw persoonsgegevens. Toestemming kan te allen tijde, in samenwerking met de locatieleider, worden ingetrokken.