Wat uw kind beleeft

Uw kind: halen wij op uit de klas

14:30

neemt met ons de dag door

14:45

krijgt een gezonde snack

15:00

start aan een vrije activiteit

15:30

start aan de sportactiviteit

16:15

krijgt een gezonde avondmaaltijd

17:00

brengen wij thuis

17:30

* De tijden zijn een inschatting en kunnen afwijken per locatie

Wat uw kind beleeft

Wanneer uw kind klaar is op school, staan onze begeleiders te wachten om uw kind mee te nemen om het middagprogramma te starten. We beginnen het programma met het doornemen van de dag, zodat uw kind precies weet wat er komen gaat. Dit geeft overzicht en rust. Hierna zorgen we ervoor dat er verschillende soorten fruit klaarstaan, voor elk wat wils. Vol nieuwe energie gaan we daarna door naar de sportactiviteit. Onze sportbegeleiders bedenken elke week een activiteit waar iedereen aan kan deelnemen. Er zijn extra hulpmiddelen beschikbaar voor kinderen die daar wat ondersteuning bij nodig hebben. Hierna volgt nog een keuzeactiviteit, zoals buiten spelen of tekenen. Tijdens beide activiteiten worden de kinderen begeleid door groepsbegeleiders, sportbegeleiders en persoonlijke begeleiders. Twee van de groepsbegeleiders staan tijdens de keuzeactiviteit alvast in de keuken om een verse, gezonde maaltijd te bereiden. Hierbij houden we rekening met dieetwensen, allergieën en geloofsovertuigingen. En met een volle buik gaat uw kind dan weer huiswaarts.

Ophalen én thuisbrengen

Vervoer is een belangrijk onderdeel van Happy2Move. We halen uw kind op én brengen uw kind naar huis als dit nodig is. Zowel tijdens reguliere schooldagen, als tijdens studie- en vakantiedagen. En vervoer is maatwerk. We bekijken dit daarom altijd per kind.

Voor vervoer is het noodzakelijk dat uw kind een indicatie heeft. In sommige gemeenten moet u aantonen dat uw kind vervoer nodig heeft om een indicatie voor vervoer te krijgen. Als dit niet lukt, kunnen we uw kind helaas niet vervoeren.

Wilt u weten wat er voor uw kind mogelijk is? Neem dan contact met ons op. Veel meer informatie over het vervoer is te vinden in de oudergids. Deze ontvangt u wanneer u uw kind heeft aangemeld. Onderstaand leest u alvast meer over het vervoer.

  • Maatwerk: Ons vervoer is maatwerk. Dat betekent dat we per kind bekijken wat de beste vorm van vervoer is. Als u uw kind zelf kunt ophalen, dan vragen wij u om dit ook te doen. Lukt dat niet? Dan doen wij ons best het vervoer te regelen.
  • Locatie Amsterdam Noord: Onze begeleiders van locatie Amsterdam Noord zijn de enige begeleiders die kinderen van meerdere scholen (zie pagina Amsterdam Noord) uit die regio ophalen. Ook doen we dit met eigen Happy2Move-bussen, in plaats van via onze externe vervoerder. Dit vervoer is dus ingewikkelder. Daarom kijken we per aanmelding of het lukt om ook uw kind van school te halen.
  • CO2: Wie autorijdt, stoot uit. Wij zijn daarin geen uitzondering. Waar we wel een uitzondering in zijn, is in het compenseren hiervan. Via reductieprojecten dragen we bij aan het tegengaan van klimaatverandering.

Klassen- en thuisbegeleiding

Happy2Move biedt naast naschoolse dagbesteding ook begeleiding in de klas en bij kinderen thuis.

Hoe wij uw kind in de klas kunnen ondersteunen
Bij klassenbegeleiding ondersteunt een van onze begeleiders uw kind 1-op-1. Van tevoren stellen we doelen op met school en met u, waar we met uw kind aan gaan werken. We geven uw kind 1-op-1 aandacht op basis van wat uw kind nodig heeft. Zo helpen we kinderen bij de les te blijven als zij overprikkeld zijn of hun concentratie verliezen. En als we zien dat een kind het nodig heeft, voorkomen we incidenten door samen even een rondje te lopen.

Hoe wij uw kind bij u thuis kunnen ondersteunen
Bij thuisbegeleiding ontzorgen we bij u thuis. Een begeleider komt dan op afgesproken tijden bij u thuis om te zorgen voor uw kind. Dit kan door de weeks en/of in het weekend zijn. Als ouder kunt u dan wat extra tijd besteden aan uw andere kind(eren) of er zelf even tussenuit. Ook bij deze vorm van begeleiding stellen we doelen voor uw kind.

Voor meer informatie over klassen- of thuisbegeleiding spreekt u de locatieleider aan of neemt u contact met ons op.

Vakantieopvang

Vakantiebegeleiding
We zorgen en ontzorgen niet alleen na schooltijd, maar ook tijdens de studie- of vakantiedagen van uw kind. Want ook dan kan begeleiding voor u prettig zijn. Het programma verloopt dan anders. Daarover leest u hieronder meer.

Op studiedagen
We vinden het fijn als u studiedagen vroegtijdig doorgeeft aan de locatieleider. Dan houden we hier rekening mee. Mocht u op afwijkende tijden uw kind willen brengen en/of halen, dan kan dit in overleg met de locatieleider.

In de vakantie
Vóór de vakanties krijgt u van ons een aanmeldingsbrief, waarmee u kunt doorgeven wanneer uw kind bij ons aanwezig zal zijn. U kunt dit ook direct doorgeven bij de locatieleider. Het is voor ons erg belangrijk dat u dit doorgeeft. Dit heeft zowel invloed op onze planning van begeleiding en vervoer, als op de indeling van ons programma.

Uw dichtstbijzijnde locatie

Klik op de kaart en ontdek een Happy2Move-locatie bij u in de buurt!

Heerhugowaard

Alkmaar

Heemskerk

Amsterdam

Haarlem

Amsterdam Noord
Beemsterstraat 654
1027ED Amsterdam
amsterdamnoord@happy2move.nl
06-52 42 09 27
Amsterdam Zuidoost
Drostenburg 1
1102AM Amsterdam
drostenburg@happy2move.nl
06-52 41 56 65
Haarlem
Frederik Hendriklaan 73
2012SG Haarlem
deparel@happy2move.nl
06-25 33 48 30
Heemskerk
De Velst 1
1963KL Heemskerk
heliomareheemskerk@happy2move.nl
06-18 20 92 51
Alkmaar
Van Harenlaan 23
1813KE Alkmaar
heliomaredealk@happy2move.nl
06-28 03 47 85
Alkmaar – HCA
Amstelstraat 5
1823EV Alkmaar
hca@happy2move.nl
06-42 51 76 38
Heerhugowaard – Nexus
Het Schild 2A
1704EK Heerhugowaard
nexus@happy2move.nl
06-42 51 76 37
Heerhugowaard – de Ruimte
Het Schild 2A
1704EK Heerhugowaard
deruimte@happy2move.nl
06-48 19 78 90

Amsterdam Noord
Beemsterstraat 654
1027ED Amsterdam
06-52 42 09 27

Amsterdam Zuidoost
Drostenburg 1
1102AM Amsterdam
06-52 41 56 65

Haarlem
Frederik Hendriklaan 73
2012SG Haarlem
06-25 33 48 30

Heemskerk
De Velst 1
1963KL Heemskerk
06-18 20 92 51

Alkmaar
Van Harenlaan 23
1813KE Alkmaar
06-28 03 47 85

Bergen
Oudtburghweg 3
1862 PX Bergen
06-48 19 78 90

Alkmaar – HCA
Amstelstraat 5
1823EV Alkmaar
06-42 51 76 38

Heerhugowaard
Van Teylingenlaan 5
1701AA Heerhugowaard
06-42 51 76 37