4

Terug naar locatieoverzicht

Locatie Heerhugowaard – de Ruimte

Onze locatie op de school Heliomare de Ruimte zat voorheen in Bergen, maar is verhuisd naar Heerhugowaard. Dit is een school voor speciaal basisonderwijs en voortgezet onderwijs. De school biedt ondersteuning aan kinderen en jongeren met een lichamelijke of meervoudige beperking, een verstandelijke beperking, een chronische ziekte, een autismespectrumstoornis, gedragsstoornis, leerproblemen of niet-aangeboren hersenletsel. Naast onderwijs biedt de Ruimte ook zorg en revalidatie. Op de Ruimte bieden wij wij naschoolse dagbesteding voor kinderen met een beperking.

In hetzelfde gebouw zit ook onze locatie Heerhugowaard – Nexus, maar die locatie is bedoelt voor de doelgroep van Aloysius en niet voor de kinderen die op de Ruimte naar school gaan. Wij houden deze locaties en doelgroepen gescheiden van elkaar, omdat het twee verschillende organisaties zijn met twee verschillende doelgroepen.

Locatie Heerhugowaard – de Ruimte
Het Schild 2A
1704EK Heerhugowaard

E-mailadres locatie: deruimte@happy2move.nl
Telefoonnummer locatie: 06-48 19 78 90
Website locatie: https://www.heliomare.nl/locaties/heliomare-de-ruimte/