4

Terug naar locatieoverzicht

Locatie Bergen

De locatie van Happy2Move in Bergen vindt u op de Oudtburghweg. Dit is een van onze locaties waar wij naschoolse dagbesteding voor kinderen met een beperking aanbieden. Onze locatie in Bergen is gevestigd in De Ruimte. Dit is een Heliomare-locatie voor speciaal basisonderwijs en voortgezet onderwijs.

De school biedt ondersteuning aan kinderen en jongeren met een lichamelijke of meervoudige beperking, een verstandelijke beperking, een chronische ziekte, een autismespectrumstoornis, gedragsstoornis, leerproblemen of niet-aangeboren hersenletsel. Naast onderwijs biedt De Alk ook zorg en revalidatie.

Locatie Bergen
Oudtburghweg 3
1862 PX Bergen

E-mailadres locatie: heliomarebergen@happy2move.nl
Telefoonnummer locatie: 06-48 19 78 90
Website locatie: https://www.heliomare.nl/locaties/heliomare-de-ruimte/