4

Terug naar locatieoverzicht

Locatie Alkmaar

De locatie van Happy2Move in Alkmaar vindt u op de Van Harenlaan. Dit is een van onze locaties waar wij naschoolse dagbesteding voor kinderen met een beperking aanbieden. Dit is de enige locatie die ook kinderen zorg biedt op vrijdag. Onze locatie in Alkmaar is gevestigd in De Alk. Dit is een Heliomare-locatie voor speciaal basisonderwijs en voortgezet onderwijs.

De school biedt ondersteuning aan kinderen en jongeren met een lichamelijke of meervoudige beperking, een verstandelijke beperking, een chronische ziekte, een autismespectrumstoornis, gedragsstoornis, leerproblemen of niet-aangeboren hersenletsel. Naast onderwijs biedt De Alk ook zorg en revalidatie.

Locatie Alkmaar
Van Harenlaan 23
1813KE Alkmaar

E-mailadres locatie: heliomaredealk@happy2move.nl
Telefoonnummer locatie: 06-28 03 47 85
Website locatie: https://www.heliomare.nl/locaties/heliomare-de-alk/