4

Terug naar locatieoverzicht

Locatie Alkmaar – HCA

De locatie van Happy2Move in Alkmaar HCA vindt u op de Amstelstraat. Dit is een van onze locaties waar wij naschoolse dagbesteding voor kinderen met een beperking bieden. Hier vangen wij kinderen op die wij al opvingen op De Alk of De Ruimte en die nu naar het HCA gaan. Op voortgezet onderwijs is minder vraag naar naschoolse dagbesteding. Daarom vangen wij op twee dagen op: dinsdag en donderdag. Als er meer vraag komt, passen wij ons aanbod daarop aan.

Onze locatie Alkmaar HCA is gevestigd op het Heliomare College in Alkmaar. De school biedt ondersteuning aan kinderen en jongeren met een lichamelijke of meervoudige beperking, een verstandelijke beperking, een chronische ziekte, een autismespectrumstoornis, gedragsstoornis, leerproblemen of niet-aangeboren hersenletsel. Naast onderwijs biedt De Alk ook zorg en revalidatie.

Locatie Alkmaar – HCA
Amstelstraat 5
1823EV Alkmaar

E-mailadres locatie: hca@happy2move.nl
Telefoonnummer locatie: 06-42 51 76 38
Website locatie: https://www.heliomare.nl/locaties/heliomare-college-in-alkmaar