Klachtenregeling

Bij Happy2Move werken we met passie voor en met uw kind. We doen ons best om de beste en passende zorg te bieden. Toch kan het zijn dat u ergens ontevreden over bent. We lossen dit dan graag met u op.

Hoe wij klachten oplossen

Hiervoor hebben we een klachtenregeling, in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Met deze klachtenregeling kunnen we problemen oplossen. Dit begint bij het bespreken van de klacht met degenen die daarbij betrokken zijn en de locatieleider. In het gesprek zoeken we samen naar een oplossing. Het gesprek op locatie is de eerste stap. Wanneer het nodig is, kan het bestuur meedenken in een geschikte oplossing.

Over de Geschillencommissie Zorg Algemeen

Leiden deze inspanningen voor u niet tot een gewenste oplossing? Dan is de laatste stap de Geschillencommissie Zorg Algemeen. Dit is een erkende, externe en onafhankelijke geschilleninstantie die uw klacht in behandeling neemt.

De geschillencommissie geeft uitleg, ondersteunt, geeft tips, begeleidt en bemiddelt. Alles gericht op het vinden van een oplossing. Komen we niet tot een oplossing? Dan is er sprake van een geschil. De geschillencommissie bekijkt de situatie en geeft (binnen zes maanden) een oordeel.