ISO 9001

Happy2Move heeft een ISO-9001-certificering, specifiek via het HKZ-certificatieschema Gehandicaptenzorg. Maar wat houdt dit in? Wij hebben ons laten toetsen op de sectorspecifieke norm ISO 9001. De internationale norm bevat punten waar een kwaliteitsmanagementsysteem op gebaseerd kan zijn of die een kwaliteitsmanagementsysteem kan bevatten. Een extern bedrijf onderzocht of wij voldoen aan die punten. Daardoor ontvingen wij de certificering.

Hiermee kunnen we aantonen dat ons kwaliteitsmanagementsysteem in orde is. Een goed kwaliteitsmanagementsysteem zorgt voor het verhogen van klanttevredenheid. In ons geval: de tevredenheid van de ouders en kinderen. Dit omdat het systeem zo ingericht is dat de wensen van ouders en belanghebbenden een aanzienlijke rol spelen.