Governance

Happy2Move is een stichting, wat betekent dat we niet als doel hebben om winst te maken. Wat we wel willen? Verschil maken! In de maatschappij én in de levens van de kinderen.

Raad van bestuur

Alex Breedt

Jur Bremer

Raad van Toezicht

Een Raad van Toezicht ziet toe op een bestuur. Happy2Move heeft drie toezichthouders die de Raad van Bestuur helpt via raad en daad. De toezichthouders hebben verschillende achtergronden. Dat nemen zij mee in hun advies. Op dit moment bestaat de Raad van Toezicht uit een bestuurder van een thuiszorginstelling, een consultant op het gebied van organisatieverandering en een ondernemer.

De Raad van Toezicht volgt de Governancecode Zorg. In het kader van die Governancecode hebben wij ook een klokkenluidersregeling.

Goede raad

Happy2Move is bezig met het vormen van een cliëntenraad, maar zoekt hiervoor nog leden. De cliëntenraad is vergelijkbaar met de ouderraad op een basisschool. De cliëntenraad ziet toe op de organisatie. De raad geeft gevraagd en ongevraagd advies. Leden van de raad denken mee over de toekomst en ontwikkelingen van de organisatie.

Wilt u lid worden van de cliëntenraad? Fijn! Stuur ons dan een mail via clientenraad@happy2move.nl.