Happy2Move

Happy2Move is een zorginstelling die naschoolse dagbesteding biedt aan kinderen van 4 t/m 20 jaar met een verstandelijke en/of een lichamelijke beperking. Na school, tijdens studiedagen en vakanties worden activiteiten georganiseerd met aandacht voor bewegen, gezonde voeding en plezier.

Wij ontwikkelen activiteiten waarbij kinderen zichzelf kunnen zijn, zich op hun gemak voelen en bovendien gezond bezig zijn. Wij besteden aandacht aan de speciale vraag van elk individueel kind en doen dit in nauw overleg met de ouders. De kinderen krijgen voldoende begeleiding en worden daardoor altijd op eigen niveau voldoende uitgedaagd om zichzelf te ontwikkelen. Om gezond eten te bevorderen krijgen de kinderen na de activiteiten en vlak voordat ze naar huis gaan, een warme maaltijd. Bij het eten wordt uiteraard rekening gehouden met allergieën en geloofsovertuiging. Happy2Move zorgt er ook voor dat kinderen 's middags vervoerd worden van school naar Happy2Move en 's avonds van Happy2Move naar huis.

Kinderen met een beperking uit het speciaal onderwijs, het speciaal basis onderwijs en het regulier onderwijs zijn van harte welkom. Happy2Move kan de kinderen individuele begeleiding, groepsbegeleiding en persoonlijke verzorging bieden. Wij van Happy2Move vinden dat kinderen met een beperking dezelfde rechten hebben als kinderen zonder beperking.

Hieronder vindt u onze samenwerkingspartners: