Sinds augustus 2020 biedt Happy2Move naschoolse dagbesteding op Nexus. Nexus is de school voor speciaal (basis)onderwijs in Heerhugowaard en omgeving, waar kinderen met leer- en/of gedragsproblemen onderwijs volgen.  De naschoolse dagbesteding van Happy2Move vindt plaats in een lokaal van school op maandag t/m donderdag van 14.00 uur tot 17.30 uur.  

De kinderen worden ingedeeld in (kleine)groepen om te voorkomen dat de groep te groot wordt en de kinderen overprikkeld raken. Wij hechten veel waarde aan duidelijkheid en structuur in de groep. Zo werken wij met pictogrammen en beginnen wij de dag met een dagbespreking met de kinderen, zodat zij weten wat hen te wachten staat.

Bij Happy2Move staat bewegen, samen plezier maken en gezond eten centraal. De kinderen krijgen ongeveer een uur bewegingsactiviteiten aangeboden in de gymzaal en er zal ruimte zijn voor vrij spel, zowel binnen als buiten. Ook worden er leuke (creatieve)activiteiten aangeboden en mogen de kinderen helpen met koken. Aan het einde van de dag krijgen de kinderen een warme maaltijd.

Tijdens de naschoolse dagbesteding wordt er gewerkt aan de sociale en fysieke ontwikkeling van de kinderen. Alle activiteiten zijn gericht op het vergroten van de participatie en de zelfredzaamheid. Er wordt een zorgplan met doelen opgesteld in samenwerking met de school en met ouders en/of verzorgers, waar kinderen gedurende de groepsactiviteiten onder begeleiding aan kunnen werken.

Let op: op deze school nemen we voor de naschoolse dagbesteding alleen kinderen aan die ook op Nexus naar school gaan. Voor de dagbesteding in de vakantie kunnen wel kinderen worden aangemeld van buiten school.

Voor meer informatie omtrent SBO Nexus / SO Antonius kunt u kijken op: https://www.nexus-onderwijs.nl/Home

Neem contact op