Happy2Move — Haarlem

Happy2Move in Haarlem is sinds september 2016 gevestigd in de Parel, een school voor speciaal basis- en voortgezet onderwijs, revalidatie en zorg. De Parel biedt onderwijs aan kinderen met een lichamelijke beperking, verstandelijke beperking en/of chronische ziekte.

Happy2Move Haarlem begeleidt kinderen in de leeftijd van 4 t/m 20 jaar. De naschoolse activiteiten worden uitsluitend aangeboden aan kinderen die onderwijs volgen aan de Parel. In de schoolvakantie verwelkomen wij ook kinderen vanuit omliggende scholen zoals bijvoorbeeld; de Schelp (ZMLK onderwijs) en de Satelliet (SBO). Daarbij bekijken wij altijd of het kind in de huidige groep past door middel van een intake en een proefdag.

Wij bieden de kinderen een sportieve (mid)dag waarbij er wordt gewerkt aan, onder andere, de motorische en sociaal-emotionele ontwikkeling. Er worden doelen opgesteld in samenwerking met ouders en/of verzorgers, waar kinderen gedurende de groepsactiviteiten onder begeleiding aan kunnen werken. De groepsactiviteiten bestaan naast sportactiviteiten, ook uit creatieve activiteiten en buitenspelen. Tijdens het buitenspelen wordt er gebruik gemaakt van het schoolplein en het Johan Cruyffcourt binnen de Parel. Hierbij worden de kinderen gestimuleerd om samen te spelen, sociale contacten op te doen en te onderhouden. Na de aangeboden activiteiten wordt er om 17:00 gezamenlijk een door Happy2Move bereidde avondmaaltijd gegeten. Om 18:00 worden de kinderen opgehaald of worden ze door Munckhof naar huis gebracht (zie ook het kopje vervoer onder aanmelden).

Individuele begeleiding behoort ook tot de mogelijkheden. Zowel tijdens de naschoolse activiteiten als tijdens de schooluren (binnen de Parel) is het mogelijk om één op één begeleiding aan te vragen, mits de hulpvraag dit toe laat. Ook voor de individuele begeleiding worden er doelen opgesteld in samenwerking met de ouders/verzorgers en waar mogelijk met de leerkracht. Het kind werkt samen met de persoonlijk begeleider aan deze doelen, in de klas zijn deze doelen voornamelijk gericht op de persoonlijke ontplooiing en het huidige onderwijsprogramma.

Voor meer informatie omtrent onze samenwerkingspartner de Parel kunt u kijken op:
https://deparelhaarlem.nl/

Neem contact op