Vanaf 1 september gaan wij starten met het bieden van naschoolse dagbesteding in school op dinsdag en donderdag. Aankomend jaar gaan er vanuit onze locaties in de Alk in Alkmaar en de Ruimte in Bergen kinderen doorstromen naar deze school. Onze ervaring is dat op het voorgezet onderwijs minder vraag is naar naschoolse dagbesteding, dus daarom gaan we open op 2 dagen: dinsdag en donderdag. Als in de toekomst blijkt dat er meer vraag is. dan zullen we ons aanbod daarop proberen aan te passen. Op dit moment zijn wij bezig om medewerkers aan te nemen en in te werken voor de start. U kunt via onderstaande mailadres uw kind aanmelden. Wij verwachten in de zomervakantie contact met u op te nemen om een intakegesprek met u te plannen. Mocht u voor die tijd al vragen hebben, dan kunt u ook mailen naar onderstaande mailadres.

Let op: op deze school nemen we voor de naschoolse dagbesteding alleen kinderen aan die ook op het HCA naar school gaan. Voor de vakantieopvang kunnen wel kinderen worden aangemeld van buiten school. 

Voor meer informatie over Happy2Move op het HCA kunt u mailen naar: hca@happy2move.nl.

Voor meer informatie omtrent het HCA kunt u kijken op: https://www.heliomare.nl/locaties/heliomare-college-in-alkmaar/

 

Neem contact op