Privacy

Happy2Move hanteert een privacy reglement. In dit reglement staat duidelijk omschreven hoe de organisatie omgaat met jouw persoonlijke gegevens. Het volledige reglement is op te vragen bij de hoofdpedagoog van de desbetreffende vestiging.

Om optimale zorg te kunnen leveren heeft Happy2Move informatie van je nodig. Deze informatie bevat onder andere je naam en leeftijd, maar ook informatie omtrent jouw gezondheid. Deze informatie bewaren wij in een beveiligde omgeving, het elektronische cliëntendossier Qurentis. Deze beveiligde omgeving is conform de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die is ingegaan vanaf 25 mei 2018. Alhoewel de directie verwerkingsverantwoordelijke is zal de inhoud van de AVG worden bewaakt door de functionaris gegevensbescherming die te bereiken is via het e-mailadres fg@happy2move.nl. Heeft u een vraag en- of een klacht? Richt deze dan aan Jur Bremer.

In Qurentis wordt het volgende, gedurende 15 jaar bewaard, totdat het recht van vergetelheid intreedt. Vanaf dat moment zullen de gegevens worden vernietigd.

- Persoonsgegevens zoals naam, adres, woonplaats;

- Bijzondere persoonsgegevens zoals voorgeschiedenis omtrent gezondheid;

- Zorgplannen die jouw persoonlijke ontwikkeling monitoren;

- Rapportages die inzicht geven in jouw gezondheid en- of zorg die jij bij andere zorginstellingen hebt ontvangen;

- Financiële gegevens worden opgeslagen in ander bedrijfssoftware, te weten Exact Online.

Zodra je zorg ontvangt van Happy2Move kan je je beroepen op een aantal rechten. Zo heb je onder andere het recht om in te zien en het recht om te wijzigen. Middels een schriftelijk formulier kan je de hoofdpedagoog van de vestiging vragen om je dossier in te zien. Binnen een maand moet dit plaats hebben gevonden. Er zijn een aantal uitzonderingen, die uiteengezet zijn in het volledige privacy reglement.

Indien Happy2Move in het kader van de zorg het nodig acht dat gegevens aan derden worden verstrekt zal je daarover worden geïnformeerd.

Voor al het bovenstaande vragen wij al bij het aanmeldingsproces toestemming. Door het invullen en ondertekenen van de intakeformulieren en bijbehorende toestemmingsformulieren (onder andere het opvragen van informatie bij derden) ontstaat er geen miscommunicatie met betrekking tot activiteiten omtrent jouw persoonsgegevens. Toestemming kan te allen tijde, in samenwerking met de hoofdpedagoog, worden ingetrokken.