Missie en visie

“De ontwikkeling van sociale en fysieke vaardigheden stimuleren bij kinderen met een beperking”.

De leefwereld van kinderen met een beperking is vaak klein. Zij gaan naar een school in het speciaal onderwijs en die school zit meestal niet om de hoek. Daardoor worden de kinderen gehaald en gebracht met een busje. In de klas zitten kinderen uit verschillende delen van de stad of soms zelfs van buiten de stad. Hierdoor komt het regelmatig voor dat kinderen met een beperking geen vriendjes of vriendinnetjes in de buurt hebben wonen. Buiten spelen met andere kinderen kan ook lastig zijn vanwege de beperking. Het gevolg is dat de leefwereld kleiner wordt en kinderen weinig sociale contacten hebben. Daarnaast neemt het risico op overgewicht toe, omdat kinderen te weinig bewegen buiten school.

Bij Happy2Move denken we in mogelijkheden en gaan we op zoek naar wat een kind wel kan. Deze groep kinderen hoort al te vaak dat ze niet kunnen leren of dat ze bepaalde vaardigheden niet onder de knie zullen krijgen. Wij proberen de kinderen daarentegen uit te dagen om zich te ontwikkelen door o.a. verschillende bewegingsactiviteiten te organiseren. Tijdens beweegactiviteiten moeten kinderen samenwerken, communiceren en trainen ze bijvoorbeeld ook nog hun coördinatie. Voorbeelden van beweegactiviteiten zijn sportlessen, fietslessen en weerbaarheidstraining. Een kind die kan fietsen heeft veel meer vrijheid en mogelijkheden dan een kind die niet kan fietsen. Ouders ervaren het als een groot gewin wanneer hun kind kan fietsen.

Bewegen en voeding zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Om een totaalpakket aan te bieden geeft Happy2Move de kinderen ook dagelijks een gezonde warme maaltijd. Daarbij wordt rekening gehouden met de geloofsovertuiging en allergieën. Door gezond te eten maak je de kinderen bewust van wat ze eten en is de kans op overgewicht kleiner. Een kind met een gezond gewicht zit beter in zijn vel en heeft meer vertrouwen in het eigen kunnen.

Bij Happy2Move proberen we de kinderen te ondersteunen in hun leerproces en helpen hen zo mogelijk te participeren binnen onze maatschappij. Alle activiteiten bij Happy2Move zijn daarom gericht op het vergroten van de participatie en zelfredzaamheid van cliënten. Ons aanbod is gericht op de vraag. Happy2Move luistert naar de ouders en wij proberen een zorgplan of behandelplan op te stellen die passend is bij het kind en waar de ouders in geloven. Door als organisatie kleinschalig te blijven, kunnen we deze persoonlijke aanpak waarborgen.