Klachtenregeling

De professionals van Happy2Move staan elke dag gedreven en enthousiast klaar voor uw kind. Met de beste bedoelingen wordt getracht optimale zorg te leveren die aansluit bij de wensen en behoeftes van uw kind. Ondanks alle inspanningen is het mogelijk dat u toch ergens ontevreden over bent. In het kader van de wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (WKKGZ) heeft Happy2Move een klachtenregeling.

De klachtenregeling is erop gericht om problemen, waaruit klachten ontstaan, op te lossen. Happy2Move staat open voor uw klacht en gebruikt uw input om haar beleid waar nodig aan te passen. Wij zullen u altijd vragen om de klacht in eerste instantie te bespreken met direct betrokkene(n) en of leidinggevende(n) van Happy2Move. Wanneer een gesprek met ons naar uw idee niet tot een oplossing leidt, dan kunt u de klacht indienen bij de Geschillencommissie Zorg Algemeen. Happy2Move is aangesloten bij deze erkende, externe en onafhankelijke geschilleninstantie welke uw klacht in behandeling zal nemen.

In eerste instantie zal de Geschillencommissie de klachtenfunctionaris inschakelen. Hij/zij zal u voorlichten, ondersteunen, adviseren, begeleiden en bemiddelen. Alles gericht op een oplossing. Als bemiddeling door een klachtenfunctionaris niet lukt of u bent niet tevreden met het oordeel van Happy2Move, dan is er sprake van een geschil.

In het geval van een geschil zal de geschilleninstantie zich hierover gaan buigen en binnen zes maanden een bindend oordeel geven.

Zie voor meer informatie: https://www.degeschillencommissiezorg.nl/