Vervoer

Happy2Move biedt de mogelijkheid om uw kind te vervoeren tijdens reguliere schooldagen, maar ook tijdens studie en vakantiedagen. Wij vragen u rekening te houden met het feit dat vervoer maatwerk is en altijd per individu bekeken dient te worden. Als u wilt weten wat er in uw situatie mogelijk is, dan raden wij u aan contact met ons op te nemen. In een aantal gemeentes moet u bijvoorbeeld aan kunnen tonen dat uw kind vervoer nodig heeft om een indicatie voor vervoer te kunnen krijgen. Als u dat niet kunt en wij geen vergoeding voor vervoer krijgen, dan kunnen wij uw kind ook niet vervoeren. In onderstaande alinea’s leggen wij uit wat de mogelijkheden zijn en wat u van ons kunt verwachten.

Op alle vestigingen kunnen wij uw kind naar huis brengen als u binnen een straal van 10 kilometer van de vestiging woont. Wanneer de afstand groter is dan 10 kilometer, dan gaan wij met u in gesprek om te kijken naar de mogelijkheden. Ons doel is om de kinderen niet te lang in de bus te laten zitten na een lange dag. Het naar huis brengen geschiedt door medewerkers van Happy2Move in een van onze eigen bussen of door een externe vervoerder.

De vestiging Noord is de enige vestiging van waaruit wij kinderen van meerdere scholen uit de regio halen. Onder het kopje ‘vestigingen Amsterdam Noord’ kunt u zien met welke scholen wij samenwerken. Ook voor het ophalen geldt dat wij dat met eigen vervoer doen of dat we daar een externe vervoerder voor inzetten. Doordat het vervoer een complex proces is waarbij wij afhankelijk zijn van een hoop factoren (o.a. schooltijden, locatie school, uitvoerende vervoerder etc.), zullen wij altijd per aanmelding aangeven of wij uw kind van school kunnen halen.

Tot slot organiseert Happy2Move tijdens vakanties, vrije en- of studiedagen het halen en brengen van uw kind. Voor dit vervoer geldt weer dat wij in principe iedereen kunnen halen en/of brengen zo lang u binnen een straal van 10 kilometer van de vestiging woont.

Wanneer u uw kind heeft aangemeld bij Happy2Move ontvangt u onze cliëntengids. Hierin kunt u lezen wat u van ons kan verwachten betreft het vervoer en wat wij daarin van u verwachten. Het is o.a. belangrijk dat er iemand klaarstaat om uw kind op te vangen zodra hij/zij de bus uitstapt.

Voor alle bussen die wij zelf hebben rijden wordt de CO2 uitstoot gecompenseerd. Dit doen wij via reductie projecten waarmee een concrete bijdrage wordt geleverd aan het tegengaan van klimaatverandering.