Vakantie opvang

Happy2Move hanteert naast haar dagelijkse programma ook een alternatief programma tijdens vrije, studie en- of vakantiedagen van uw kind. Wij willen u vragen vrije dagen en studiedagen door te geven aan de vestigingsleider. Hoewel Happy2Move van voorkeurstijden uitgaat, kunt u in overleg met de hoofdpedagoog /  vestigingsleider bepalen op welke tijden u kind, op desbetreffende dag, naar Happy2Move komt. 

Tijdens vakanties verloopt het proces anders. Wij zorgen dat u een aanmeldingsbrief ontvangt, waarin belangrijke informatie over de komende vakantie vermeld staat. U kunt hier data op aankruisen, waarop u graag ziet dat u kind dagbesteding ontvangt. Dit mag u meegeven aan uw kind, zodat het vanzelf weer bij ons terecht komt. Echter kunt u uw kind ook opgeven bij de vestigingsleider. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen wordt bepaald of enkele vestigingen gezamenlijk een programma volgen, of dat we het gescheiden houden. Uiteraard informeren wij u hier tijdig over. 

Het alternatieve programma tijdens vakanties zorgt ervoor dat uw kind langer dagbesteding volgt, dan gewoonlijk tijdens na-schoolse dagbesteding. Wat betreft financiering, rekenen wij dan ook twee dagdelen in plaats van een.